Chính Sách Bảo Mật

Với MAPU, thông tin của đối tác, khách hàng là tài sản của khách hàng, MAPU tôn trọng và chịu trách nhiệm bảo mật với sự nghiêm túc từ mọi cấp độ nhân viên trong Công ty. Vì thế, mapushop cam kết việc yêu cầu cung cấp thông tin trên mapushop.com hoặc bất kỳ hình thức nào khách hàng/ đối tác cung cấp chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo cơ hội cho nhân viên MAPU được chăm sóc quý khách hàng ngày một tốt hơn.

MAPU cam kết sẽ không có hoạt động mua bán, chia sẻ bất kỳ thông tin nào của quý khách hàng, đối tác đến bên thứ ba mà không được sự cho phép của quý khách hàng hay đối tác một cách chính thức bằng văn bản.

Ngoài ra, MAPU đề nghị quý khách hàng, đối tác tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của MAPU. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống mapushop.com hay mapu.com.vn. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ các quyền lợi liên quan (nếu có) cũng như sẽ bị đề xuất truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Ngoại lệ, khi có yêu cầu cụ thể của cơ quan pháp luật, mapushop.com sẽ phải cung cấp thông tin cho nhà chức trách và có thể thông báo hoặc không đến quý khách hàng/ đối tác tùy theo tính chất của sự việc.

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của mapushop.com, quý vị vui lòng liên hệ qua email: cskh@mapushop.com